POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

– I LIKE MY MONDAYS –

Korzystanie ze strony internetowej https://www.ilikemymondays.pl/ oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Jako Użytkownik zapoznaj się z jej postanowieniami. Poniższy spis treści pomoże Ci w tym.  Współadministratorzy informują w tym dokumencie w jaki sposób troszczą się o dane Użytkowników, jak je przetwarzają, komu je powierzają oraz wskazują na wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi. 


SPIS TREŚCI:

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE   

§2. DEFINICJE 

§3.DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

 • KIM SĄ WSPÓŁADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?
 • CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?
 • W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?
 • W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?
 • JAKIE SĄ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA?
 • CZY UŻYTKOWNIK MOŻE COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?
 • CZY  WSPÓŁADMINISTRATORZY PRZEKAZUJĄ DANE UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW TRZECICH?
 • JAK DŁUGO WSPÓŁADMINISTRATORZY PRZECHOWUJĄ DANE UŻYTKOWNIKA?
 • LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON
 • DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK
 • DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – LINKEDIN
 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 • KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?
 • CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?
 • CZY PROFILUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

§4 FORMULARZE 

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE 

§6 TECHNOLOG 

§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

§8 ZGODA NA COOKIES 

§9 LOGI SERWERA 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej strony internetowej https://www.ilikemymondays.pl/ .

Współadministratorami strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach są Katarzyna Krupa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Krupa pod adresem ul. Obornicka 103/3c, 51-114 Wrocław, NIP 9222555022 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Agata Szydłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Szydłowska pod adresem ul. Marcinkowskiego 10/8, 50-368 Wrocław, NIP 8942779281 zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wspólnie prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej I Like My Mondays – Katarzyna Krupa, Agata Szydłowska Spółka Cywilna NIP: 8952089017.

 

Współadministratorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych oraz o prywatność Użytkownika Strony. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Współadministratorami  poprzez adres e-mail: : info@ilikemymodays.pl. 

Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez  Współadministratorów. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności. 

 

§2 DEFINICJE

Współadministratorzy – Katarzyna Krupa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Krupa pod adresem ul. Obornicka 103/3c, 51-114 Wrocław, NIP 9222555022 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Agata Szydłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Szydłowska pod adresem ul. Marcinkowskiego 10/8, 50-368 Wrocław, NIP 8942779281 zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wspólnie prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej I Like My Mondays – Katarzyna Krupa, Agata Szydłowska Spółka Cywilna NIP: 8952089017.

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na Stronie i korzystający z niej.

Strona i/lub Sklep internetowy – strona internetowa znajdująca sie pod adresem https://www.ilikemymondays.pl/ oraz odpowiednie podstrony.

Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu kontaktu z Użytkownikiem. 

Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez   Współadministratorów na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Współadministratorzy informują o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia  Współadministratorów i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Współadministratorów, którym jest marketing bezpośredni, w tym wysyłanie treści marketingowych i handlowych za zgodą Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki prywatności. 

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.z późn. zm.).

Ustawa Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.). 

 

§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

KIM SĄ WSPÓŁADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

Katarzyna Krupa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Krupa pod adresem ul. Obornicka 103/3c, 51-114 Wrocław, NIP 9222555022 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Agata Szydłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Szydłowska pod adresem ul. Marcinkowskiego 10/8, 50-368 Wrocław, NIP 8942779281 zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wspólnie prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej I Like My Mondays – Katarzyna Krupa, Agata Szydłowska Spółka Cywilna NIP: 8952089017.

 

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Współadministratorów jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Współadministratorzy nie potrzebują przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których  Współadministratorzy nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je  Współadministratorom.

 

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?

Dane osobowe Użytkownika na Stronie   Współadministratorów mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
 2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 3. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Współadministratorów lub podmiotów przez nich polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 4. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes   Współadministratorów);
 5. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes   Współadministratorów);
 7. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 8. kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 9. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes   Współadministratorów);
 10. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes   Współadministratorów);
 11. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes   Współadministratorów);
 12. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 13. zarządzania Stroną internetową i stronami   Współadministratorów na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów);
 14. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes   Współadministratorów),
 15. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez   Współadministratorów— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
 16. w wewnętrznych celach administracyjnych Współadministratorów związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes   Współadministratorów),
 17. w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes   Współadministratorów polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),
 18. w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach   Współadministratorów do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes   Współadministratorów),
 19. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes   Współadministratorów),
 20. w celu obsługi fanpage pod nazwą I LIKE MY MONDAYS na Facebooku i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes   Współadministratorów) i art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 21. w celu obsługi profilu I LIKE MY MONDAYS na LinkedIn i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes   Współadministratorów) i art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Współadministratorzy nie potrzebują przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których  Współadministratorzy nie wymagają i nie chcą przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je  Współadministratorom.

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies, o czym mowa poniżej). 

Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies znajduje się w dalszej części niniejszej Polityki. 

Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularzy znajdujących się na Stronie, o czym jest mowa w dalszej części Polityki prywatności. 

 

Usługi społeczeństwa informacyjnego 

Współadministratorzy nie zbierają danych dzieci. Użytkownik powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego m.in. w celach marketingowych, albo uzyskać w tym celu zgodę opiekuna prawnego (np. rodzica). 

W przypadku, gdy Użytkownik nie ma ukończonych 16 lat nie powinien korzystać ze Strony i serwisu I LIKE MY MONDAYSWspóładministratorzy są uprawnieni podjąć rozsądne starania by zweryfikować czy Użytkownik spełnia wymóg dotyczący wieku, o którym mowa powyżej, albo czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad Użytkownikiem mającym mniej niż 16 lat, wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała. 

 

JAKIE SĄ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA?

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.: 

 • prawo dostępu do treści jego danych, 
 • prawo do przenoszenia danych, 
 • prawo poprawiania danych, 
 • prawo sprostowania danych, 
 • prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu   Współadministratorów, 
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. 
 • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 Współadministratorzy zwracają uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika należy zapoznać się z treścią RODO.  

Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do   Współadministratorów poprzez adres e-mail:info@ilikemymondays.com lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Współadministratorów, jeśli został podany w niniejszej Polityce prywatności, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO. 

 

CZY UŻYTKOWNIK MOŻE COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej   Współadministratorów i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie zgody). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Współadministratorów.

Każdorazowo,  Współadministratorzy odniosą się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych. 

CZY  WSPÓŁADMINISTRATORZY PRZEKAZUJĄ DANE UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW TRZECICH?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. 

W związku z faktem, że  Współadministratorzy korzystają z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez: 

 1. współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),  
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,  

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści Polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google Ireland Limited: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Newsletter:  

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

JAK DŁUGO WSPÓŁADMINISTRATORZY PRZECHOWUJĄ DANE UŻYTKOWNIKA?

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Współadministratorów przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

 1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników,
 2. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
 3. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
 4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
 6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stroną Współadministratorów,
 7. przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od   Współadministratorów.

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

Szczegółowe okresy przetwarzania danych osobowych, dotyczące poszczególnych czynności przetwarzania, znajdują się w rejestrze czynności przetwarzania   Współadministratorów. 

 

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie.  Współadministratorzy nie odpowiadają za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

 

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK

Współadministratorami danych osobowych Użytkownika na stronie fanpage pod nazwą

https://www.facebook.com/Ilikemymondays na Facebooku w serwisie Facebook (dalej jako Fanpage) są Współadministratorzy. 

Dane osobowe Użytkownika podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage. 

Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes   Współadministratorów polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi Fanpage. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Fanpage.

Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Współadministratorów, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.  

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Fanpage. Współadministratorzy nie będą jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących od   Współadministratorów a związanych z Fanpage.  

Współadministratorzy widzą dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.  

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.  

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage Współadministratorów, serwisowi IT, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook.  

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej Polityce prywatności. 

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. 

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika.  Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).

Współadministratorzy zalecają zapoznanie się prywatności portalu Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – LINKEDIN

Współadministratorami danych osobowych Użytkownika na stronie fanpage pod nazwą

https://www.linkedin.com/company/ilikemymonday/ w serwisie LinkedIn (dalej jako Fanpage) są Współadministratorzy. 

Dane osobowe Użytkownika podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage. 

Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes   Współadministratorów polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi Fanpage. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Fanpage.

Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Współadministratorów, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym LinkedIn wynikają z regulaminów LinkedIn.  

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Fanpage. Współadministratorzy nie będą jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących od   Współadministratorów a związanych z Fanpage.  

Współadministratorzy widzą dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy LinkedIn i na warunkach zawartych w jego regulaminach.  

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz wcelu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.  

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal LinkedIn, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage Współadministratorów, serwisowi IT, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem LinkedIn.  

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej Polityce prywatności. 

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem LinkedIn. 

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika.  Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).

Współadministratorzy zalecają zapoznanie się z polityka prywatności portalu LinkedIn:

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Współadministratorów. Współadministratorzy przetwarzają informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. 

W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie. 

 

KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?

Współadministratorzy informują, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

 Współadministratorzy informują Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

 1. Mailerlite – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego 
 2. Google Cloud Poland Sp. z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,
 3. WordPress.org Polska – w celu tworzenia stron lądowania i zbierania leadów,
 4. Fakturownia Sp. z o.o. – w celu wystawienia dokumentów księgowych,
 5. Przelewy24 dostarczane przez spółkę PayPro S.A. – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych,
 6. Zenbox sp. z o.o. – celu obsługi hostingu,
 7. innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz   Współadministratorów i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.

Dane osobowe mogą być także przekazywane innym odbiorcom m.in. urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

Współadministratorzy Danych Osobowych niniejszym informują, że nie powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonują samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Współadministratorów tych danych.

 

CZY PROFILUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO. 

W ramach Strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą  Współadministratorzy kierują do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie. 

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

By dowiedzieć się więcej o reklamie behawioralnej należy kliknąć tutaj: https://www.youronlinechoices.com/pl/o-reklamie-behawioralnej

§4 FORMULARZE

Współadministratorzy stosują następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

 1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów   Współadministratorów, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. 

Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Współadministratorów telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Współadministratorów oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Współadministratorów lub produktach osób trzecich polecanych przez nich. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności. 

Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 3 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim przypadku, Współadministratorzy usuną dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Współadministratorów, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Współadministratorami w inny, wybrany w tym celu sposób.

System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).

 Współadministratorzy może także prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Ireland Ltd. tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez   Współadministratorów lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe   Współadministratorów, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w Polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a  Współadministratorzy zalecają zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.

 

 1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do   Współadministratorów i kontakt z nim drogą elektroniczną.  Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Współadministratorów zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

Po zakończeniu kontaktu z kontaktującym się dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów. Współadministratorzy nie są w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa. 

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych (np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Współadministratorami na podane dane kontaktowe. Współadministratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie. 
 2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub  Współadministratorów (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.).  Współadministratorzy nie wyrażają zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody. 
 3.  Współadministratorzy informuj niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Współadministratorów stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną Współadministratorzy mogą także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4.  Współadministratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.
 5. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.  

§6 TECHNOLOG

W celu korzystania ze strony internetowej Współadministratorów niezbędne jest posiadanie:

 1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
 2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
 3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www
 4. Oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf., video.

 

§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Współadministratorów korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb Użytkowników ją odwiedzających.
 2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy Użytkownik korzysta ze Strony.
 4. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio ze Strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych).
 5. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości Strony do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją Użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu Strona, jej zawartość, strukturę i wygląd polepszają się.
 6.  Współadministratorzy stosują następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:
 1. Piksel konwersji Facebooka oraz reklamy tworzone poprzez portal Facebook Facebook Ads (Facebook Custom Audiences) – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów.  Współadministratorzy mogą również kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebooka w ramach reklam kontaktowych.   

Narzędzie Piksel Facebooka dostarczane jest przez Facebook Ireland Ltd. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights).  Współadministratorzy mogą również kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebooka w ramach reklam kontaktowych.   

Współadministratorzy mogą także prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób, które wyraziły zgodę na wysyłkę ofert (lub osób do nich podobnych lub do użytkowników, którzy polubili Fanpage) w ten sposób, że podane adresy e-mail zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Ireland Ltd. tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez   Współadministratorów lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Współadministratorów, pod warunkiem, że osoby te są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza kontaktów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w Polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a  Współadministratorzy zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika.  

Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca portalu Facebook może łączyć te informacje z informacjami jakie Użytkownik przekazuje mu w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami.  

 Współadministratorzy zalecają zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W każdej chwili można zrezygnować z plików  cookies odpowiedzialnych za wyświetlanie reklam remarketingowych np. na https://www.facebook.com/help/1075880512458213/. 

Użytkownik korzystając ze strony wyraża zgodę na instalację wskazanego cookie na swoim urządzeniu końcowym.  

 1. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google Ireland Limited. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Współadministratorów polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Współadministratorów i optymalizację Strony.

W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Współadministratorzy nie przetwarzają jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. 

 Współadministratorzy zalecają zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906

 

 • Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Ads – w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów.

 

Współadministratorzy nie gromadzą adnych danych, które pozwalałyby na identyfikację danych osobowych Użytkownika.  Współadministratorzy zalecają zapoznanie się z polityką prywatności Google w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki Użytkownika.

 1.  Współadministratorzy ponownie zalecają zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.
 2. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4.  Współadministratorzy informują, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie. 
 5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem      http://wszystkoociasteczkach.pl/lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

§8 ZGODA NA COOKIES

Podczas pierwszego wejścia na Stronę należy wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli Użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić – powinien opuścić Stronę. Zawsze też, można zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w  przeglądarce Użytkownika znajdują się niezbędne informacje. 

 

§9 LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5.  Współadministratorzy nie wykorzystują w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika. 

Data ostatniej aktualizacji: 20.09.2021