SKORZYSTAJ Z KONSULTACJI PŁATNYCH

PRZEBIEG SESJI: 

Ustal kto będzie Twoim klientem / odbiorcą oraz kto będzie miał wpływ na Twój biznes

 • Określenie kim dokładnie są Twoi potencjalni odbiorcy oraz partnerzy i kto będzie miał wpływ na powodzenie Twojego biznesu (wykorzystanie narzędzia: Mapa Interesariuszy)

 • Wypisanie konkretnych osób, które należą do grupy Twoich potencjalnych odbiorców i partnerów w oparciu o swoją sieć kontaktów i korzystając z kontaktów innych uczestników w grupie.

 • Znalezienie sposobu na dotarcie do osób należących do Twojej grupy odbiorców lub partnerów spoza Twojej sieci kontaktów.

PO ZAKOŃCZENIU SESJI będziesz mieć jasność kto jest Twoim odbiorcą lub potencjalnym partnerem oraz kto może mieć wpływ na Twój biznes, a także stworzysz listę osób, które mogą Ci dostarczyć cennych informacji na temat tego jak ta grupa myśli, działa i co jest dla niej ważne.

PRZEBIEG SESJI:

Zaplanuj scenariusze rozmów ze swoimi odbiorcami i ustal jakich informacji szukasz i zaplanuj o co ich zapytasz:

 • Ustalenie listy wartościowych informacji jakie chciałbyś pozyskać od swojego klienta

 • Układanie szczegółowego planu rozmowy (w tym szczegółowych pytań) dla każdej z osób, która reprezentuje określoną grupę Twoich odbiorców czy partnerów

 • Przygotowanie i umówienie każdej z rozmów

PO ZAKOŃCZENIU SESJI będziesz mieć jasność w jaki sposób przeprowadzić skuteczne rozmowy z Twoim odbiorcami / klientami oraz stworzysz dokładny plan ich przeprowadzenia wraz z terminami.

PRZEBIEG SESJI:

Odkryj potrzeby Twoich klientów, które nie są jeszcze zaspokojone przez istniejące na rynku produkty lub usługi

 • Analiza notatek z przeprowadzonych rozmów i wypisanie głównych wniosków
 • Rozpoznanie języka klientaw jaki sposób mówi i jak konkretnie nazywa swoje pragnienia, motywacje i wyzwania – aby móc go wykorzystać do stworzenia skutecznego przekazu marketingowego
 • Zapisanie wspólnych potrzeb, które wynikają z przeprowadzonych przez Ciebie rozmów.
 • Znalezienie tych potrzeb, które nie są jeszcze zaadresowane na rynku przez istniejące produkty lub usługi, a przez to mogą być dla Ciebie interesującą niszą na rynku, wyróżniając Twój produkt lub usługę.

PO ZAKOŃCZENIU SESJI będziesz mieć jasność co może być Twoim wyróżnikiem na rynku i w którym kierunku możesz rozwinąć swój pierwotny pomysł, aby zagospodarować istniejącą na rynku niszę.

PRZEBIEG SESJI:

Przygotowanie do sesji generowanie pomysłów,  na której znajdziesz pomysł na produkt/usługę, który odpowie na potrzeby Twoich odbiorców i zagospodaruje odkrytą przez Ciebie niszę na rynku

 • Stworzenie inspirującego pytania zawierającego główny problem klienta, które stanie się punktem wyjścia do poszukiwania pomysłu na produkt / usługę, którą pokochają Twoi klienci w formie stwierdzenia “Jak moglibyśmy…pomóc…”

 • Stworzenie listy osób, które pomogą Ci znaleźć innowacyjne pomysły na wyróżniający się produkt / usługę

 • Przygotowanie i zaplanowanie sesji brainstormingowej z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez mentorów

Z SESJI WYJDZIESZ z gotowym planem przeprowadzenia sesji brainstormingowej określając jej czas, miejsce, skład osobowy i przebieg, aby z jej pomocą wypracować sposób na zdobycie przewagi konkurencyjnej ze swoim produktem.

PRZEBIEG SESJI: 

Zaplanuj konkretne, szybkie do wykonania testy rynkowe, aby przekonać się o opłacalności Twojego biznesu

 • Stworzenie hipotez rynkowych definiujących spodziewaną wielkość rynku i założenia odnośnie reakcji klientów / odbiorców

 • Stworzenie pomysłu na prototyp produktu / usługi potrzebnego do użycia w testach rynkowych

 • Stworzenie planu 5 testów rynkowych, które będziesz mógł tanio i szybko przeprowadzić

 • Wskazówki dotyczące narzędzi pomocnych w stworzeniu prototypów rozwiązań

PO ZAKOŃCZENIU SESJI będziesz gotowy/wa do przeprowadzenia 5 testów rynkowych oraz określisz jakiego typu dane będziesz zbierać, aby przekonać się o opłacalności Twojego pomysłu.

PRZEBIEG SESJI:

Określ jak bardzo prawdopodobne jest, że wypuszczając na rynek swój produkt zyskasz klientów i spodziewane zyski. Ustal plan działania na podstawie wyliczonego wyniku.

 • Analiza danych z przeprowadzonych testów rynkowych i zapisanie wniosków

 • Obliczenie prawdopodobieństwa sukcesu i opłacalności dla Twojego biznesu

 • Zaplanowanie dalszych kroków na rozwój lub modyfikację produktu / usługi

PO ZAKOŃCZENIU SESJI jasność na temat tego, czy Twój pomysł jest opłacalny oraz jak go dalej rozwijać.

PRZEBIEG SESJI:

Opracuj prosty biznesplan. Znajdź sposób na mówienie o swoim biznesie w sposób prosty i przekonujący, aby móc pozyskiwać partnerów i inwestorów.

 • Opracowanie biznesplanu w narzędziu Lean Canvas i zdefiniowanie najistotniejszych elementów Twojego biznesu:

  • propozycji wartości dla klientów, 

  • strumieni przychodów i kosztów (model biznesowy)

  • kluczowych partnerów, zasobów i czynności

  • najważniejszych segmentów klientów i kanałów dystrybucji

 • Opracowanie prostego sposobu na zwięzłe i przekonujące zaprezentowanie swojego pomysłu potencjalnym partnerom i inwestorom

PO ZAKOŃCZENIU SESJI będziesz mieć w ręku pierwszą wersję swojego biznesplanu oraz informację zwrotną na temat tego jak w sposób jasny i przekonujący mówić o swoim biznesie w rozmowie z potencjalnymi  inwestorami, partnerami czy klientami.